SEKK - Encyklopedie laboratorní medicíny pro klinickou praxi 2015

Patologické změny v průběhu gravidity zahrnují například

 

Vrozené vývojové vady lze detegovat pomocí antenatálního screeningu, kde biochemické metody sehrávají důležitou roli. Pomocí tohoto screeningu lze s určitou mírou pravděpodobnosti odhalit například

 

Kazuistiky

 

 

Další informace

AJDZK

 

 

Antonín Jabor

 

 

Poslední aktualizace: 2006-11-28