SEKK - Encyklopedie laboratorní medicíny pro klinickou praxi 2015

Fyziologické změny v průběhu gravidity lze posuzovat podle velkého množství látek, které se syntetizují v plodu, placentě a dalších tkáních matky a jejichž koncentrace v tělesných tekutinách matky (nebo v amniové tekutině) se významně mění.

 

Produkty fyziologicky zvýšené syntézy během gravidity lze rozdělit na látky

 

fetální

 

placentární

 

a typicky mateřské

 

 

 

Funkce části markerů není jasná, jak vyplývá z následující tabulky. U řady látek totální deficit nemusí nutně mít vliv na prosperitu gravidity a vývoj plodu.

 

Marker

Funkce

Alfa-1-fetoprotein

pravděpodobná funkce jako má albumin, vazba estrogenů, spekuluje se o imunosupresivní aktivitě

hCG

luteotropní faktor (1. trimestr, stimulace syntézy progesteronu), stimulace syntézy testosteronu ve fetálních testes (2. trimestr), vliv na kůru fetálních nadledvin

Estriol volný

bez funkce, deficit nevadí

PAPP-A

proteolytická funkce (IGFBP-4)

hPL, lidský placentární laktogen

bez funkce, deficit nevadí

inhibiny (např. Inhibin A)

neznámá

progesteron

vliv na prosperitu gravidity v časné fázi

SP1

neznámá

PP5, Placetal Protein 5

prevence koagulace v intervilózním prostoru

PP12, Placental Protein 12

jako IGFBP-1

PP14, Placental Protein 14

spekuluje se o ovlivnění fertilizace, implantace

Relaxin

změkčení pelvických ligament a dilatace cervixu

 

Sekrece většiny markerů se vyznačuje tím, že se mění nebo odpadají běžné zpětné vazby, mění se diurální rytmy a mění se odpovědi na fyziologické podněty. Sekrece je proto trvalá a odpovídá spíše zvyšující se hmotnosti produkčních tkání a tedy délce gravidity. Koncentrace jednotlivých ukazatelů se proto musí udávat vždy v délce gravidity a obvykle se udávají jako násobky mediánů v příslušném týdnu gravidity (MoM, multiples of the median). Přesné datování délky gravidity je proto rozhodující prop interpretaci veškerých měření, které se využívají při screeningu vrozených vývojových vad.

 

 

Fyziologické procesy v průběhu gravidity vedou například ke změnám biochemických ukazatelů týkajících se

 

 

Další informace

·        Biochemický screening Downova syndromu

·        Vrozené vývojové vady

 

Antonín Jabor

 

.

 

 

 

Poslední aktualizace: 2006-11-28