SEKK - Encyklopedie laboratorní medicíny pro klinickou praxi 2015

 

Národní číselník laboratorních položek 02.47.01

 

 

Základní výklad, úvod do problematiky:

 

Úvod k NČLP

NČLP - základní informace, popis a teorie

 

 

Kompletní praktické seznamy aktuálních položek NČLP:

 

NČLP - seznam položek podle názvů - základní pracovní seznam

NČLP - seznam položek podle tříd - praktický pracovní seznam

 

 

Interní číselníky, nad kterými je vytvářen NČLP a které využívá NČLP i DS:

 

NČLP - interní číselníky - základní popis, typy, soupis

NČLP - interní číselníky - seznam ve formě tabulky

NČLP - abecední výčet interních číselníků

 

 

Související dokumenty:

NČLP z pohledu tvůrců standardů

NČLP a vztah k jiným zahraničním číselníkům

Postup zavádění NČLP a DS do praxe

Realizace upgrade číselníků pro DS

 

 

 

Pro práci s NČLP slouží systém SLP nebo program ČLP - v dalších textech jsou k nim základní informace.

 

Základní seznámí s programem ČLP:

Program ČLP - stručné seznámení, základní obrazovky

Program ČLP - informace, popis, nastavení

Program ČLP - práce s číselníkem NČLP, návod

Program ČLP - práce s číselníkem LČLP, návod

Program ČLP a komunikace s LIS, postup

 

Seznámení s některými funkcemi programu ČLP:

Program ČLP - práce se škálami - návod

Program ČLP - práce s vazbami - návod

 

Informace o systému SLP a seznámení se vztahem programu ČLP k systému SLP:

Program SLP - informace, popis, nastavení

Nástroje pro práci s NČLP - vztah ČLP a SLP

 

Další související dokumenty:

Metodické pokyny, související dokumenty a texty

Seznam použitých zkratek