SEKK - Encyklopedie laboratorní medicíny pro klinickou praxi 2015

Referenční meze jsou u řady systémů a komponent silně závislé na použité metodě vyšetřování. Národní číselník laboratorních položek zahrnuje možnost definovat referenční meze pro jednotlivé procedury. U řady analytů lze definovat „obecné“ referenční meze bez výrazné závislosti na použité metodologii, u ostatních je nutné vytvořit lokální referenční meze pro specifikovaný vyšetřovací postup.

 

Seznam položek NČLP s referenčními mezemi - tříděno dle názvu

Seznam položek NČLP s referenčními mezemi - tříděno dle skupin komponent

 

Antonín Jabor

.

 

Poslední aktualizace: 2009-11-22