SEKK - Encyklopedie laboratorní medicíny pro klinickou praxi 2015

Preanalytická fáze je období do zahájení laboratorního vyšetření, které má nepřesně definovaný počátek. Do preanalytické fáze lze počítat v širším slova smyslu veškeré postupy zahájené od

  • indikace vyšetření
  • přípravy pacienta
  • odběru (nebo sběru za časový okamžik) biologického materiálu
  • skladování a transportu materiálu, včetně předanalytických úprav vzorku.

 

Z řady důvodů není obvykle možné popsat pro každou vyšetřovanou látku nebo entitu správný postup v preanalytické fázi. Systém SLP má doporučenou strukturu pro popis preanalytické fáze, která zahrnuje možnost použití volných neformalizovaných textů.

 

Údaje o preanalytické fázi NČLP - tříděno dle názvu

 

 

Další informace

 

 

Antonín Jabor

.

 

Poslední aktualizace: 2005-11-22